top of page

Stuckaturfirman grundades av stuckatören Hans Räthel
för 35 år sedan. Firman har 3 anställda och ett nätverk
av olika specialister.
Under åren har firman arbetat med  både gammalt och nytt.
Byggnader, skulpturer och utsmyckningar har
kompletterats och restaurerats.
Vi har haft uppdrag i städer som London, Berlin, Milano,
Köpenhamn och Stockholm.

Här under finns några av alla de beställare som anlitat
Stuckaturfirman Hans Räthel AB.

Spisomfattning, egentillverkning, Stuckaturfirman Hans Räthel AB
Stuckatur Suckaturfirman Hans Räthel

Bland beställarna finns:Akademiska Hus i Lund AB
Byggnadsfirman Aug. Lundberg AB
Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Byggom AB
Byggsystem i Skåne AB
Er-Ho Bygg AB
Interoc
Kaptensgården AB
Landskrona Kulturförvaltning
Morneon Fasad AB
NCC Construction
N-E Persson Byggnads AB
Nimab Entreprenad AB
Peab
Servicekuben AB
 Skansen Stockholm
Skanska
Svenska Kyrkan
Statens Fastighetsverk
Örebygg AB

och en lång rad privatpersoner och familjer
Modern stuckatur som väggbeklädnad och taklist
Dörromfattning "10 Downing Street"
Klassisk trädgårdskonst, krukor, Stuckaturfirman Hans Räthel AB
bottom of page