Gipsarbeten
Gipsarbeten innefattar allt från
stuckaturutsmyckningar i form av listverk, gesimser och takrosetter till pelare, valv, figurer m.m.
Firman utför även gipsputsarbeten inomhus.

 
Takrosett stuckatur stuckaturfirman Räthel

Fasadrenovering
Inom området fasadrenovering ingår t.ex. stuckaturutsmyckade fasader, listverk och avgjutningar.
Även fasadputsning ingår i firmans verksamhet.
De flesta typer av puts utföres, som t.ex. kalkputs och genomfärgad filtputs
.

Renovering av pelare, stuckaturfirman, räthel, stuckatur
Stenkonservering
Som en konsekvens av dagens miljöförstöring vittrar bl.a. sandstensfasader, figurer och balustrader sönder allt fortare.
Genom stenkonservering kan vi på nytt härda den angripna stenen och avstanna vittringsprocessen.
restaurering av sandstensfasad utfört av Stuckaturfirman Hans Räthel AB,stuckatur,
​​
Nytillverkning och renovering av bl.a. balustrader, figurer och konstverk i sandsten, betong etc är ytterligare en del av vår verksamhet.
 
Fotot visar en av fyra nytillverkade sfinxer sittandes på Lunds Universitet
Nytillverkad sfinx i betong på lunds universitet