Gipsarbeten
Gipsarbeten innefattar allt från
stuckaturutsmyckningar i form av listverk, gesimser och takrosetter till pelare, valv, figurer m.m.
Firman utför även gipsputsarbeten inomhus.

 

Fasadrenovering
Inom området fasadrenovering ingår t.ex. stuckaturutsmyckade fasader, listverk och avgjutningar.
Även fasadputsning ingår i firmans verksamhet.
De flesta typer av puts utföres, som t.ex. kalkputs och genomfärgad filtputs
.

Stenkonservering
Som en konsekvens av dagens miljöförstöring vittrar bl.a. sandstensfasader, figurer och balustrader sönder allt fortare.
Genom stenkonservering kan vi på nytt härda den angripna stenen och avstanna vittringsprocessen.
​​
Nytillverkning och renovering av bl.a. balustrader, figurer och konstverk i sandsten, betong etc är ytterligare en del av vår verksamhet.
 
Fotot visar en av fyra nytillverkade sfinxer sittandes på Lunds Universitet
  • w-facebook
  • w-tumblr
  • w-blogger