Stuckatur

i privat lägenhet med indirekt belysning, väggspeglar och bröstningslister.